ServiceSos intervient dans l'urgence pour un confort garanti !ServiceSos grijpt in noodgeval voor een gegarandeerd comfort!

Electriciteit

Electriciteit

Spoedinterventies zijn dezelfde dag mogelijk.

Problemen oplossen en installatie

0495 44 46 90

Administratieve afdeling

0484 70 96 56

Elektrisch pechverhelping 

In geval van een gedeeltelijke of volledige elektrische storing, neem dan contact met ons op.  In het geval van een gevaarlijke storing, het eerste wat je moet doen is je installatie beveiligen. Dan is een localisatie van het oorsprong van de pech. 

Zodra de oorzaak van de storing is gevonden, kan het herstelling beginnen. De oorzaken van stroomstoringen zijn meervoudig. Elektriciens bij ServiceSOS zijn  veelzijdig en ervaren, waardoor ze met snelheid kunnen uitvoeren terwijl het behouden van  een kwaliteitsvolle job. 

Ons bevoegdheidsgebied omvat alle aspecten van een elektrische installatie voor  probleemoplossing en reparatie van: 

  • De elektrische installatie 
  • Verlichting 
  • Intercom en videofonie 
  • Huisautomatisering 
  • Veiligheid: rook- en koolmonoxidemelders 

Onze elektriciens zijn bevoegd voor de naleving van uw eigendommen. Voor alle elektrische problemen, belt ons dan op. 

Elektrische installatie 

Een elektrische installatie bestaat uit een meter, een elektrisch paneel, een  stroomonderbreker, en schakelaars. Een elektrische installatie die voldoet aan de normen  garandeert veiligheid en comfort om elke anomalie en overbelasting van uw elektrische  netwerk te vermijden.  

Uw installatie moet diverse veiligheidsgereedschappen bevatten zoals speciale  isolatiemantels, een apparaat die gebruikt wordt om gebouwen te beschermen tegen  bliksem, een stroomonderbreker en zekeringen die beveiliging tegen kortsluitbeveiliging garanderen. Als het huis oud is, gebruik dan een van onze elektrotechnici die  gespecialiseerd zijn in het vakgebied, zodat ze uw installatie kunnen controleren en nakijken of er geen gevaar voor brand of elektrische schokken bestaat. Deze specialist zal in staat zijn om u te begeleiden voor de naleving.

De elektrische installatie in waterruimten 

Voor waterruimten is de norm strenger omdat de risico’s op elektrocutie groter zijn. U moet weten dat de badkamer in 4 verdeeld is, genaamd volume. 

  • Volume 0 is het deel van de douche en het bad. Het is verboden om elektrische apparaten aan te sluiten. Er mogen geen stekkers worden geplaatst. • Volume 1 heeft betrekking op het bovenste gedeelte van de badkuip. U kunt een verlichting plaatsen op voorwaarde dat de transformator zich in volume 2 of 3  bevindt. 
  • Voor volume 2 is het de locatie die zicht minder dan 60 cm van de douche bevindt op  een hoogte van 3m. Het accepteert laagspanningsverlichting die stevig zijn voor de taak. 
  • Voor volume 3, dit gedeelte behoort tot de rest van de ruimte waar de  regelapparatuur wordt gebruikt.en waar ook stopcontacten kunnen worden geplaatst.